เอกอัครราชทูตไทย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ นาย Curtis Chin อดีตเอกอัครราชทูต สหรัฐฯ พร้อมด้วย Ms. Laura Deal Lacey, Executive Director ของ Milken Institute Asia Center และนาย Peter N. Wainman, Chairman และ CEO บริษัท Equator Pure Nature

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เอกอัครราชทูต มนัสวี ศรีโสดาพล ได้เป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันให้แก่นาย Curtis Chin อดีตเอกอัครราชทูต สหรัฐฯ ประจำ Asian Development Bank (ADB) และเป็น Senior Fellow ของ Milken Institute Asia Center ร่วมด้วย Ms. Laura Deal Lacey, Executive Director ของ Milken Institute Asia Center โดยมีนาย Peter N. Wainman, Chairman และ CEO บริษัท Equator Pure Nature พร้อมด้วยนายนพดล คันธมาส อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการหารือในครั้งนี้ด้วย ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือหาแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสถาบัน Milken Institute

อ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่ https://thaiembdc.org/2021/09/08/milken-institute-asia/

Leave a Comment

This site is registered on wpml.org as a development site.